Perhe ja kasvatus (parisuhde, ero, lapsettomuus, adoptio)

Perhe ja kasvatus

A V I O L I I T T O  J A  P A R I S U H D E

Familyroom.fi
Täältä löydät lähialueesi kristillisten seurakuntien lapsi- ja perhetoiminnat.

Luterilaisen kirkon perheneuvonta
Neuvonta ei ole varsinaisesti vertaistukea vaan sitä tekevät ammattihenkilöt.Se on kuitenkin ilmaista ja tarjolla muillekin kuin luterilaisen kirkon jäsenille.

Parempi avioliitto ry
Parempi avioliitto ry on kristillinen perhetyön vaikuttaja, jonka tavoite on edistää perheiden hyvinvointia puolisoiden välistä suhdetta ja yksilöllistä kasvua tukemalla. Vapaaehtoinen vertaistuki on voittoa tavoittelemattoman työn ydintä. Yhdistys järjestää avioliittoleirejä ja -kursseja, mies- ja naistapahtumia sekä kouluttaa luennoitsijoita ja vertaisryhmien ohjaajia valtakunnalliseen parisuhdetyöhön.

Parempi yhteys -tukipuhelin (Parempi avioliitto ry:n)
Parempi yhteys -tukipuhelin on puhelinpalvelu, johon voit soittaa, jos kaipaat keskustelukumppania parisuhdeasioissa ja josta voit saada tukea erilaisiin parisuhdeongelmiin.
Palvelussa keskitytään niihin asioihin, joita tahdot ottaa esille.

Puhelimeen on mahdollista soittaa nimettömänä. Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut avioliittotyöntekijät. Keskustelu on luottamuksellista. Soitto tukipuhelimeen maksaa soittajan puhelinoperaattorin määrittelemän hinnan mukaan.

Parempi yhteys -tukipuhelin 050 3122 325
keskiviikko – perjantai klo 10-16

Vanhempain puhelin
Kriisitilanteissa ja arkisissa asioissa
0600 12277, ma klo 10-13, ti klo 10-13 ja 17-20, ke  klo 10-13 ja to  klo 14-20

Väestöliitto
Parisuhdeneuvontaa.

A D O P T I O O N  L I I T T Y V Ä T

Adoptiokuraattori – Yhteiset lapsemme ry

Adoptiokuraattorimme palvelee kansainvälistä adoptiota harkitsevia, adoptiohakijoita, adoptiovanhempia, adoptoituja lapsia, nuoria ja aikuisia sekä adoptioperheen läheisiä.
Tukea ja neuvoa puhelinpalvelusta puh. 050 313 5066 arkisin klo 9-16.

Y K S I N H U O L T A J A T

Eriparivanhemmat ry
Yhdistys on perustettu auttamaan netissä vertaistukea antavien ja saavien keskinäisten tapaamisten järjestämistä. Siihen voivat kuulua ne yksin- ja yhteishuoltajat, joille luontevin ja helpoin tapa toimia Yhden Vanhemman Perheiden Liitossa on internet-yhteisö.

L A P S E T T O M U U S

Simpukka.info
Tukea lapsettomuudesta kärsiville.