Päihdeongelmat

Apua päihdeongelmiin

A L K O H O LI

A-kilta
Osassa A-killoista vertaistuki tarjotaan ryhmätoiminnan avulla, joissakin A-killoissa painottuu toiminnallisuus.

Al-Anon
12 askeleen vertaisryhmiä alkoholistien läheisille.

Ala-teen

12 askeleen vertaisryhmiä alkoholistien 10-20 –vuotiaille alkoholistien läheisille.

Alkoholistien aikuiset lapset (ACA, tunnetaan myös lyhenteellä AAL)
12 askeleen ryhmiä aikuisille, jotka ovat eläneet alkoholisti tai muuten toimintahäiriöisessä kodissa. Nettisivulta löytyy tiedot ryhmistä sekä mahdollisuus verkkokeskusteluun.

Anonyymit Alkoholistit (AA)
Henkilöille, joille on itsellään alkoholiongelma
auttava puhelin 09-750 200, klo 9-21

Avominne-päihdeklinikka
Avominne päihdeklinikat tarjoavat Minnesota-mallista 12 askeleen ammatillista avohoitoa päihde-, peli-, ja
ruoka-aineriippuvaisille sekä läheisille.

Lasinen lapsuus
Nuorille ja aikuisille alkoholistien läheisille.

Päihdelinkki
Kattava verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista
Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmä.

Samaria
Auttaa päihdeongelmiaisia ja heidän läheisiään. Järjestää ja ylläpitää päihdeongelmaisille sekä muista syistä syrjäytyneille tukiasuntoja, tukitoimintoja arkeen sekä hoito- ja kuntoutuskoteja.

Sininauhaliitto

Lähes sadan kristillisen päihdejärjestön keskusliitto
Aluekohtaiset jäsenjärjestöt ja niiden tarjonta.

H U U M E E T

Huumeambulanssi ry
Auttaa päihdeongelmissa; päihdepotilaiden ensiapu, hoitoonkuljetusta päihdeasioissa, infoa, keskusteluapua. Palvelut ovat maksuttomia.

Hoitoonohjausta, keskusteluapua, tukea ja tietoa päihteistä omaisille, infoa päihteistä ja päihdepotilaiden ensiapua sekä hoitoon kuljetusta.
Puh 09 278 7727, ma-to klo 18-23, pe klo 18 – su klo 23.
Sähköposti: huumeambulanssi@huumeambulanssi.fi

Helsingin diakonissalaitos

Munkkisaarenkatu 16 00150 Helsinki
Neuvonta 0800 90045 (maksuton)
Huumevieroitusosasto p. 050 578 1169 (2. krs), p. 050 502 7661 (5. krs)
Korvaushoitoyhteisö p. 050 578 1215 (1.krs), p. 050 502 7691 (6.krs)
Huumekuntoutuspoliklinikka Mäkelänkatu 58-60, p. 09-7750 4420

Irti Huumeista Perhetyön keskus
Irti Huumeista ry toimii huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä tukena ja äänitorvena sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä. Toiminnan tarkoituksena on mm. huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten tukeminen. Tarjolla on sekä yksilölähtöistä että perhekeskeistä tukea ja apua huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Valtakunnallinen päivystävä puhelin 010 80 4550
Päiväaikaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-12
Ilta-aikaan maanantaista torstaihin klo 18-21

NA nimettömät narkomaanit
Vertaistukea ryhmissä  ja puhelimitse
NA – infopuhelin 050 307 7597, klo 18-20

Omaiset huumetyön tukena
Kuntoutusta, vertaistukea ja neuvontaa.

Stop Huumeille ry
Vertaistukea huumeiden käyttäjille

Vihreä keidas

Puhelinapua päihdeongelmaisille nuorille ja heidän omaisilleen
(09) 739 454

T U P A K O I N T I

Stumppi
Apua tupakoinnin lopettamiseeen
0800 148 484 Maksuton palvelupuhelin tupakoinnin lopettajille.
Arkisin klo 13 – 18.
www.hengitysliitto.fi
www.stumppi.fi