Mitä on vertaistuki?

Mitä on vertaistuki?

Vertaisryhmässä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmiset jakavat toisilleen omia elämänkokemuksiaan. Oman elämän jakaminen ja toisten vertaisten kokemuksien kuuleminen auttaa jaksamaan arjessa, luo toivoa ja vähentää yksinäisyyden ja epätoivon tunnetta.

Vertaisryhmiä on erilaisia, osassa osallistujat ovat samoja joka kerta, osassa kokoonpano vaihtelee joka kerta. Tapaamiskerrat vaihtelevat viikoittaisesta tapaamisesta harvempaan tapaamisjaksoon. Vertaistukea on monenlaista: puhelinkeskustelua, nettikeskustelua ja vertaisryhmiä. Vertaistuki ei maksa mitään, mutta osassa on mahdollisuus antaa vapaaehtoinen ”kolehti” toiminnan ylläpitämiseksi. Toiminnalle on tunnusomaista, että siellä voi kertoa omista kokemuksistaan sen verran kuin itse haluaa. Useimmissa on myös anonymiteetti eli osallistujien ei tarvitse kertoa koko nimeään.

Moni on kokenut vertaisryhmät tärkeäksi osaksi toipumisen tietä. Osa käy samaan aikaan terapiassa, osa ei. Jos olet vaikeassa elämäntilanteessa, tutustu vertaisryhmiin ja kokeile olisiko niistä sinulle apua.