Pätevyysnimikkeet

Pätevyysnimikkeet ja lyhenteet

ET = erityistason psykoterapeuttikoulutus
VET = vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus

Psykoanalyytikkokoulutus (VET)
Koulutuksen teoriaosuus kestää 5 vuotta. Päättötodistuksen saaneet psykoanalyytikot voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina. Koulutus antaa valmiudet alan työnohjaustehtäviin.

Psykoterapeuttikoulutus (ET)
Koulutuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa yksilöpsykoterapeutin ammattipätevyyden aikuisten psykoterapiassa. Koulutus on suunniteltu työyhteisöissä toimiville.

Psykoterapeuttikoulutus (VET)
Koulutus edellyttää erityistason psykoterapeuttikoulutuksen suorittamista sekä Valviran myöntämää psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeutta. Koulutuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa valmiudet toimia itse¬näisenä ammatinharjoittajana ja työnohjaajana.

Lastenpsykoterapeuttikoulutus (ET)
Koulutuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa valmiudet toimia lasten yksilöpsykoterapeuttina. Koulutus on suunniteltu työyhteisöissä toimiville.

Lastenpsykoterapeuttikoulutus (VET)
Koulutuksen teoriaosuus kestää 5 vuotta ja se pätevöittää lasten psykoanalyyttiseen yksilöpsykoterapiaan sekä vauva- ja pikkulapsiobservoin¬tiin. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ja työnohjaajana.

Lastenpsykoterapeuttikoulutus (VET)
Koulutus edellyttää erityistason psykoterapeuttikoulutuksen suorittamista sekä Valviran myöntämää psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeutta. Koulu¬tuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa valmiudet toimia itse¬näisenä ammatinharjoittajana ja työnohjaajana.

KRISTILLINEN ARVOPOHJA (ei KELA-tukea)

Sielunhoitoterapeutti
Pääsyvaatimuksena sielunhoitoterapiakoulutukseen on sosiaali- ja terveysalan tai kirkollisen/seurakunnallisen alan peruskoulutus tai muu soveltuva peruskoulutus täydennettynä pitkällä sielunhoidon koulutuksella. Opetus on luonteeltaan poikkikirkollista. Valmistuneet sielunhoitoterapeutit ovat eri kristillisistä suunnista. Arvopohjana on Raamattu. Sielunhoitoterapiakoulutus on laajuudeltaan vähintään 60 op.

Rikotusta eheäksi -terapeutti (RE)
Terapeuttisen sielunhoidon koulutus on kaksivuotinen psykologista ja hengellistä ymmärrystä yhdistävä monimuotokoulutus. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka työskentelevät kristillisestä viitekehyksestä käsin yksilö- tai pienryhmäsielunhoidossa ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan. seurakuntatyön tai vastaavan koulutuksen omaaville. Opintojen laajuus on 60 op.

Lähellä ihmistä -terapeutti (LI)
Kriisiterapian ja sielunhoidon peruskoulutus, syventää tietoja ja antaa valmiuksia erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutus on tarkoitettu täydentäväksi ammatilliseksi koulutukseksi jo ihmissuhdeammatissa toimiville sekä heille, jotka vapaaehtoisina vierellä kulkijoina palvelevat lähimmäisiään. Opintojen laajuus 30 op.