Terapeutit

Miten löydän terapeutin?

Terapeutin löytäminen voi olla vaikeaa ja sen helpottamiseksi tälle sivulle on koottu on linkkejä erilaisiin sivustoihin, joista voi etsiä terapeuttia. Niissä olevat terapeutit ovat maksullisia ja voit tietyin ehdoin saada siihen esim. Kelan tukea.  Lisätietoa tuen saamista löydät täältä.

Muistathan, että myös kunnilla on velvollisuus järjestää psykoterapiaa ja mielenterveysapua sitä tarvitseville. Silloin tosin et voi valita terapeuttia itse. Lisätietoja kuntien palveluista löydät täältä.

Sivun alaosasta löydät kristilliseksi profiloituvat terapiapalvelut oman otsikon alta.

Kelan tukemaa terapiaa on mahdollista anoa psykoterapeutti-nimikkellä olevien terapeuttien antamaan terapiaan. Jos tämä on sinulle tärkeää, niin tarkista, että valitsemasi henkilö on

KELA:n terapeuttihakukone
Palvelussa on paljon terapeutteja ja heitä voi etsiä paikkakunnan ja terapiamuodon mukaan. Henkilökohtaiset tiedot ovat suppeahkot eikä terapeuteista ole valokuvia.
Toiminta-alue: valtakunnallinen.

Helsingin psykoterapiayhdistys
Psykoanalyyttisten psykoterapeuttien jäsen- ja koulutusyhteisö. Sivuilta löytyvät tiedot terapeuttien koulutuksesta, suuntautumisesta, Kela-pätevyydestä ja terapian luonteesta. Kuvia terapeuteista ei ole.
Toiminta-alue: pääkaupunkiseutu ja osin muu Suomi.

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys r.y.
Psykoanalyyttinen psykoterapeuttien ja psykoanalyyttisesta työtavasta kiinnostuneiden ammattihenkilöiden jäsen- ja koulutusyhteisö. Sivulta löytyvät perustiedot terapeuteista, ei valokuvia.
Toiminta-alue: Itä-Suomi

Kognitiivinen psykoterapiayhdistys
Sivustolta voi etsiä kognitiivisen terapian tarjoajia paikkakunnan, terapiamenetelmän, terapeutin koulutuksen ja Kela-pätevyyden mukaan. Terapeuteista on melko monipuoliset tiedot, valokuvia ei ole.
Toiminta-alue: ympäri Suomea.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kognitiivisen käyttäytymisterapian sivut.
Perustiedot terapeuteista, ei valokuvia.
Toiminta-alue: Ympäri Suomea

Kognitiivis-analyyttinen terapiayhdistys
Yhdistyksen sivuilta voi etsiä terapeuttia paikkakunnan mukaan. Terapeuttikohtaisista tiedoista selviää Kela-pätevyys, ammatti, koulutus, erikoistuminen, mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita ja osasta myös valokuva.
Toiminta-alue: ympäri Suomea.

Minduu
Nettisivusto, joka tarjoaa psykoterapiapalveluja. Minduu-tiimi koostuu psykoterapian erikoispsykologeista, psykoterapeuteista sekä kaupallisen alan ammattilaisista.
Toiminta-alue: Ympäri Suomea.

Monasteri
Perustiedot psykoanalyyttiseen suuntaukseen erikoistuneista terapeuteista, myös maininta ottaako terapeutti vastaan nuoria vai aikuisia. Ei valokuvia.
Yhdistys suosittelee soitettavan ensisijaisesti yhdistyksen päivystävään numeroon terapeutin hakuprosessissa.

Neuvonta- ja ajanvarauspuhelin
aikuisille: ke klo 18-19, puh. 08-374120
nuorille tai heidän vanhemmilleen: ma klo 19-20, puh. 08-374120
lasten vanhemmille: to klo 19-20, puh: 0400-865838
Toiminta-alue: Pääasiassa Pohjois-Suomi (lähinnä Oulu)

Nuorisoterapian säätiö
Etsiessäsi psykoterapeuttia voit soittaa Nuorisopsykoterapiasäätiön automaattiseen puhelinvastaajaan
(09 – 1481626). Vastaajasta saat vastaanottoneuvontaa antavan henkilön nimen, puhelinnumeron ja soittoajan. Päivystäjällä on tiedot nuorisopsykoterapeuteista ja heidän vapaina olevista terapia-ajoistaan. Hyvin niukasti esitetyt terapeuttitiedot, osasta puuttuu kaikki sisältötiedot yhteystiedot mukaan lukien.
Toiminta-alue: Ympäri Suomea.

Psykoterapiakeskus Vastaamo
Sivustolla on helppo valita terapian erikoistumisalue ja terapeuteista on monipuoliset esittelyt valokuvien kera. Sivustolta löytyy myös psykiatrien tietoja. Moneen muuhun sivustoon verrattuna asiakaslähtöinen.
Toiminta-alue: Helsinki, Espoo ja Tampere.

Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys
Luettelo yhdistykseen kuuluvista terapeuteista. Tiedoista selviää Kela-pätevyys, koulutus ja päivystyspaikka. Valokuvia ei ole.
Toiminta-alue: ympäri Suomea.

Suomen lasten ja nuorisopsykoterapian yhdistys
Perustiedot terapeuteista, ei valokuvia.
Toiminta-alue: Ympäri Suomea

Suomen psykoanalyyttinen yhdistys
Yhdistyksen terapeuteista on vain perustiedot. Lähes kaikista on tosin myös valokuva.
Toiminta-alue: valtakunnallinen

Suomen psykiatriayhdistys
Hakuja voi tehdä myös erikoistumisen mukaan. Hakutuloksen perusteella löytyy päivystyspiste, mutta ei henkilötason tarkempia pätevyystietoja tai valokuvaa.
Toiminta-alue: valtakunnallinen.

Suomen psykologiliitto
Sivuston hakukone antaa mahdollisuuden etsiä terapiaa paikkakunnan ja terapiamuodon mukaan. Erikseen voi rajata näkyviin vain ne terapeutit, joilla on vapaita aikoja. Terapeuteista löytyvät myös koulutustiedot ja terapian kestoajat. Ei valokuvia.
Toiminta-alue: ympäri Suomea.

Traumapsykoterapeutit
Kaikilla psykoterapeuteilla on ainakin kriisi- ja traumapsykoterapian erityistason koulutus, perehtyneisyys dissosiaatiohäiriöihin ja Kela-pätevyys. Sivustolla on perustiedot terapeuteista, mutta ei valokuvia.
Toiminta-alue: pääkaupunkiseutu, Joensuu, Turku-Salo alue.

Terapiakeskus Meditera

Yksityinen yritys, joiden nettisivuilla on melko hyvin esitelty terapeutit kuvien kera.

KRISTILLISET TERAPIAPALVELUT

Suurin osa kristityistä terapeuteista ei ole psykoterapeutteja, joiden antamasta terapiasta voi saada Kelan tukea, mutta heillä on muuta terapiatyöhön valmentavaa koulutusta.

Suomen sielunhoitoterapeutit
Ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma. Sielunhoitoterapeuteista löytyy tietoja hieman vaihtelevasti, osasta on kuva ja tarkempi koulutus.  Yleensä heillä ei ole Valvira-pätevyyttä eli Kela-tukea ei silloin saa.
Toiminta-alue: ympäri Suomea
Soteria – kristillinen terapiakeskus
Terapeutit toimivat Soteriassa yksityisinä ammatinharjoittajina ja he antavat itse vastaanottoaikansa. He edustavat erilaisia terapeuttisia koulukuntia, mm. psykodynaamista, kognitiivista, kognitiivista käyttäytymisterapiaa yms. Terapiakeskuksessa toimii sekä Valvira:n hyväksymiä psykoterapeutteja että muita terapeutteja.
Toiminta-alue: Tampere (sivustolla on myös tietoja muualla Suomessa toimivista Soteria-verkostoon kuuluvista ammatinharjoittajista).

Kristillinen tervehtysmiskeskus – CHC ry
Yhdistys tekee sisäiseen eheytymiseen keskittyvää työtä tavoitteenaan kokonais-valtainen hengen, sielun ja ruumiin paraneminen. Sivustolla on muutamien psykoterapeuttien ja useiden sielunhoitoterapeuttien yhteystiedot.
Toiminta-alue: Ympäri Suomea.

Seurakuntien diakoniapalvelut
Luterilaisilla seurakunnilla on diakonityöntekijöitä, jotka auttavat vaikeissa elämäntilanteissa. Apu voi olla sielunhoidollista keskustelua, rukousta tai käytännöllistä tukea liittyen talouteen tai muihin elämän osa-alueisiin. Apu ei edellytä kirkkoon kuulumista ja se on ilmaista. Myös nk. vapaissa suunnissa toimii koulutettuja diakoniatyöntekijöitä. Useat helluntaiseurakunnat ja Vapaakirkon paikalliset seurakunnat tarjoavat seurakuntakohtaisesti sielunhoitotukea ilmaiseksi.

Luterilaisen kirkon perheneuvonta
Puhelinnumero ja osoite eri paikkakunnilla olevista perheneuvontapisteistä.  Työntekijöillä on psykoterapeutin koulutus. Toiminta on ev.lut. kirkon, mutta siihen ei liity rukousta asiakkaan pyynnöstäkään. Kristillisyys on enemmän taustaviitekehys ja arvopohja. Palvelu on maksutonta ja tarjolla myös muille kuin ev.lut. kirkon jäsenille. Perheneuvonnan löydät nimellä Kirkon Perheasiainneuvottelukeskus.
Toiminta-alue: ympäri Suomea.