Toivoa Vanhasta testamentista (uusi v. 1992 käännös)

Tähän on koottu noin 140 raamatunkohtaa, jotka sisältävät ihmisen puhetta Jumalalle tai Jumalan puhetta ihmiselle tai sekä että. Useimmat kohdat ovat psalmeista. Valintaperusteena on ollut se, että ne toisivat kuuntelijalle toivoa ja luottamusta Jumalan huolenpitoa kohtaan.

Vuoden 1992 raamatunkäännös perustuu ns. dynaamiseen käännösperiaatteeseen, jossa on tavoiteltu selkeää kieltä pyrkien samalla säilyttämään tekstin tarkoitus. Se ei ole yhtä sanatarkka kuin vuoden 1933 raamatunkäännös, joka on vanhahtavampaa kieltä, mutta sanatarkempi käännös.

Lukijana toimii Markus Bäckman. Kokonaispituus 58 minuuttia.