Toivoa Uudesta testamentista (vanha v. 1938 käännös)

Tähän on koottu noin 60 raamatunkohtaa, jotka sisältävät ihmisen puhetta Jumalasta tai Jumalan puhetta ihmiselle. Valintaperusteena on ollut se, että ne toisivat ihmiselle toivoa ja luottamusta Jumalan huolenpitoa kohtaan. Vuoden 1938 Uuden testamentin käännös on vanhahtavampaa kieltä, mutta se on käännetty sanatarkemmin verrattuna vuoden 1992 ns. dynaamiseen käännökseen, jossa on tavoiteltu sujuvampaa kieltä pyrkien samalla säilyttämään tekstin tarkoitus.

Lukijana toimii Markus Bäckman. Kokonaispituus 31 minuuttia.