Toivoa Vanhasta testamentista (vanha v. 1933 käännös)

Tähän on koottu noin 140 raamatunkohtaa, jotka sisältävät ihmisen puhetta Jumalalle tai Jumalan puhetta ihmiselle tai sekä että. Useimmat kohdat ovat psalmeista. Valintaperusteena on ollut se, että ne toisivat ihmiselle toivoa ja luottamusta Jumalan huolenpitoa kohtaan. Vuoden 1933 raamatunkäännös on vanhahtavampaa kieltä, mutta se on käännetty sanatarkemmin verrattuna vuoden 1992 ns. dynaamiseen käännökseen, jossa on tavoiteltu sujuvampaa kieltä pyrkien samalla säilyttämään tekstin tarkoitus.

Lukijana toimii Markus Bäckman. Kokonaispituus 57 minuuttia.